Překladatel - italština a angličtina

Dosažené vzdělání:

Vysokoškolské vzdělání
získané na Elektrotechnické fakultě
Slovenské vysoké školy technické
v oboru Mikroelektronika,
ukončené v roce 1989
Kopie vysokoškolského diplomu ke stažení

Curriculum vitae:

  • Ukončení vysokoškolského vzdělání v roce 1989
  • Působení v úloze technika kolaudátora a programátora průmyslových strojů v různých průmyslových oborech 1990-2006
  • Působení jako překladatel při hlavním zaměstnání 1991-2006
  • Působení jako překladatel - hlavní zaměstnání od roku 2006
Kopie Curriculum Vitae ke stažení

Reference od zákazníků:

Aktuální verze je uvedena v životopise.

Profily na překladatelských stránkách:

ProZ: http://www.proz.com/profile/1122467
TranslatorCafe: http://www.translatorscafe.com/cafe/member86485.htm

Informace o Slovenském a Českém jazyce:

Příslušné informace jsou ve stádiu zpracování.

Informace o internetové stránce:

Návrh: Igor BURÁK
Grafické zpracování: IDREKLAMA, Tvrdošín, Slovenská republika
Dynamické zpracování: Miroslav Havala ELCOMS
Pozn.: Na kartě s údaji je namísto fotografie překladatele uvedena fotografie jeho čokoládového labradora Victora

Italtrad, s.r.o.
13.6.2024
10:10 GMT+2