Překladatel - italština a angličtina

Překlady

 • z ITALŠTINY (IT) do SLOVENŠTINY (SK) a opačně
 • z ITALŠTINY (IT) do ČEŠTINY (CS) a opačně
 • z ANGLIČTINY (EN) do SLOVENŠTINY (SK)
 • z ANGLIČTINY (EN) do ČEŠTINY (CS)
 • ze SLOVENŠTINY (SK) do ČEŠTINY (CS) a opačně

dodané rychle, tj. v prvním možném termínu bez jakéhokoli příplatku za spěšnost

a za pevnou cenu, vypočítanou na základě zdrojového textu (na základě cílového textu pouze v případě textů, které ve formátu, v jakém byly přijaty (PDF, JPG, fax, ...), neumožňují automatické sečtení znaků), a to 0,07 Eur/slovo nebo 18,00 Eur/normostranu (bez mezer) s minimální sazbou 10,00 Eur za každý překlad

uvedená cena zahrnuje také:
kontrolu odborné terminologie, gramatickou a stylistickou kontrolu (tyto kontroly provádí jiné osoby než překladatel), stejně jako následnou kontrolu textů před tiskem (je-li vyžadována)

Oblasti specializace

Mimořádná zkušenost

 • s překlady technicko-průmyslového charakteru, jako jsou návody a software pro průmyslové stroje a zařízení a jejich elektrické, elektronické, mechanické, pneumatické a hydraulické podsystémy, pro obory:
  • Automobilový
  • Potravinářský
  • Textilní
  • Papírenský
  • Keramický
  • Metalurgický
  • Výroba a zpracování kovů a obráběcí stroje/CNC
  • Výroba a zpracování skla
  • Ekologie a životní prostředí
  • Výroba elektrické energie
  • Automatizace a robotika jako takové
 • s překlady návodů hardwaru a softwaru pro obor počítačových technologií
 • s překlady návodů, prospektů i celé technicko-obchodní dokumentace v oborech
  • Elektrospotřebiče
  • Zařízení audio-video
  • Bytové zařízení
  • Oblečení a obuv
  • Osobní ochranné pracovní prostředky
a kromě toho
 • s překlady textů týkajících se zdravotnických prostředků a zařízení
 • s překlady textů obchodního charakteru
 • s překlady textů z oblastí financí a bankovnictví
 • s právními překlady

Italtrad, s.r.o.
24.5.2024
11:17 GMT+2