Prekladateľ – taliančina a angličtina

Dosiahnuté vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie
získané na Elektrotechnickej fakulte
Slovenskej vysokej školy technickej
v odbore Mikroelektronika,
ukončené v roku 1989
Kópia vysokoškolského diplomu na stiahnutie

Curriculum vitae:

  • Ukončenie vysokoškolského vzdelania v roku 1989
  • Pôsobenie v úlohe technika kolaudátora a programátora priemyselných strojov v rôznych priemyselných odboroch 1990-2006
  • Pôsobenie ako prekladateľ popri hlavnom zamestnaní 1991-2006
  • Pôsobenie ako prekladateľ - hlavné zamestnanie od roku 2006
Kópia Curriculum Vitae na stiahnutie

Referencie od zákazníkov:

Aktuálna verzia je uvedená v životopise.

Profily na prekladateľských stránkach:

ProZ: http://www.proz.com/profile/1122467
TranslatorCafe: http://www.translatorscafe.com/cafe/member86485.htm

Informácie o Slovenskom a Českom jazyku:

Príslušné informácie sú v štádiu spracovania.

Informácie o internetovej stránke:

Návrh: Igor BURÁK
Grafické spracovanie: IDREKLAMA, Tvrdošín, Slovenská republika
Dynamické spracovanie: Miroslav Havala ELCOMS
Pozn.: Na karte s údajmi je namiesto fotografie prekladateľa uvedená fotografia jeho čokoládového labradora Victora

Italtrad, s.r.o.
13.6.2024
08:38 GMT+2