Prekladateľ – taliančina a angličtina

V prospech:

ITALTRAD, s.r.o., Dolný Kubín, Slovenská republika
IČ DPH: SK 2021936642
POZN.: Podrobnejšie informácie sú uvedené v rámci firemných údajov

prostredníctvom:

 1. Bankového prevodu
  VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA
  Pobočka DOLNÝ KUBÍN, Radlinského 1712/34 – Slovenská republika
  Číslo účtu: 2112534751/0200
  IBAN: SK3602000000002112534751
  SWIFT (BIC): SUBASKBX
 2. PayPal
  info@italtrad.com
  Zadajte č.faktúry, resp. popis

 3. Moneybookers
  info@italtrad.com

Italtrad, s.r.o.
24.5.2024
13:13 GMT+2