Prekladateľ – taliančina a angličtina

Igor Burák

je prekladateľ freelance od roku 1991 s rozsiahlymi technickými skúsenosťami. V roku 1989 ukončil vysokoškolské inžinierske štúdium na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, so zameraním na mikroelektroniku.

Veľký nadšenec pre jazyky už od malička (obidvaja rodičia pôsobili ako učitelia jazykov), dnes rozpráva aktívne 4pasívne ďalšími 4 jazykmi: materinský jazyk slovenčina plus veľmi dobrá znalosť češtiny (24 rokov v Československu s každodenným stykom so slovenčinou aj češtinou), veľmi dobrá znalosť taliančiny (19 rokov v Taliansku) a dobrá znalosť angličtiny.

Disponuje technickými a jazykovými skúsenosťami získanými zo 16-ročného pôsobenia ako technik-kolaudátor, programátor PLC/VT/PC a autor technických návodov v početných priemyselných odboroch, a zo služobných ciest po celom svete.

Je prekladateľom od roku 1991, od roku 2006 je prekladanie jeho hlavným zamestnaním. Dnes má 381 zákazníkov v 15 krajinách, v prevažnej miere prekladateľské agentúry.

Ponúka:

Prekladateľské služby
TALIANČINA <-> SLOVENČINA, ČEŠTINA
ANGLIČTINA -> SLOVENČINA, ČEŠTINA
a k tomu

Kedykoľvek k dispozícii pre krátky bezplatný test.

KOĽKO JAZYKOV VIEŠ,
TOĽKOKRÁT SI ČLOVEKOM.

Italtrad, s.r.o.
13.6.2024
09:52 GMT+2